Saturday, 9 December 2017

Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby 2022Derby Welsh Learners Circle seeks to bring together people interested in learning or speaking Welsh.  Due to Covid-19 we no longer meet at Derby Friends Meeting House but meet online using Zoom -  Mae Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby yn trio dod a phobl at ei gilydd sy'n diddori mewn dysgu neu siarad Cymraeg. Fel arfer dyn ni'n cyfarfod ar Zoom pob mis.
Due to the present Coronavirus emergency the DWLC Workshops will be taking place online once a month on a Saturday morning 

Fodd bynnag, oherwydd argyfwng Cofid-19 mi fydd gweithdy'r cylch yn digwydd ar lein am y tro, felly dyn ni'n cynnal Sesiwn Panad a sgwrs unwaith y mis ar Zoom ar fore  dydd Sadwrn. 

If you are  interested in taking part in our online meetings  contact us by email menteriaithlloegr@mail.com  or phone 07864 149078  


Programme  2022

Sesiwn panad a sgwrs misol ar lein gan ddefnyddio Zoom. Os dych chi  eisiau ymuno ebostio menteriaithlloegr@mail.com i dderbyn y linc 


Welsh tuition in Derbyshire  available from DWLC tutor Elin Heron  see her learners website and online service at https://tyfu-cymraeg.co.uk/ 

Menter Iaith Lloegr 
Facebook - How about joining our Facebook group Menter Iaith Lloegr - a FB group to bring together Welsh learners and speakers across the British Isles

Grŵp Dysgwyr Cymraeg Belper -Belper Welsh Learning Group
Mae  Dysgwyr Cymraeg Belper yn cwrdd yn wythnosol / Belper Welsh Learners meet weekly, during term times   phone 07864 149078 for details.


Cymdeithas Cymry Nottingham Welsh Society
Nottingham Welsh Society website

Nottingham Bore Coffi misol Popeth yn Gymraeg
Bore Dydd Gwener Cyntaf pob mis. Yn bennaf ar gyfer Cymry Cymraeg ond mae'na groeso i ddysgwyr. Am fanylion pellach cysylltwch ar  07729 9688426

Cliciwch yma ar gyfer Safle we Llais y Derwent

Dolenni i ddysgwyr - Learner's Links


ClicClonc http://www.telesgop.co.uk/clicclonc

Dysgu Cymraeg: dod o hyd i gwrs / Learn Welsh: find a courseGydan Gilydd

gydangilydd.cymru
Awgrymiadau am sut i wella cyfleoedd i ddysgwyr i ymuno a'r byd Cymraeg. Hefyd erthyglau tafod yn y boch i ddidanu'r Cymry Newydd a'r rhai hen hefyd, siawns i ychwanegu at eich geirfa trwy ddarllen a mwynhau.

Say Something in Welsh www.saysomethingin.com/welsh  (online free Welsh Course and chat room for learners/supporters. SSIW now have numerous practise/social sessions in pubs/venues in England: Cannock, Derby, Manchester, Leeds, Norwich, Solihull, Suffolk, London, Essex, Sussex, Devon new learners welcome at all of these. See SSIW for details.)

U3A /University of the 3rd Age Welsh Language lessons groups/ conversation groups


Ware U3A  

Milton Keynes U3A Milton Keynes U3A Welsh class

Maghull and Lydiate U3A  

Newport U3A


Peterborough U3A  

Malvern U3A

Sheffield U3ATAN-YR-EGLWYS Gwyliau mewn bythynnod http://www.walescottagebreaks.co.uk  mi fydd y perchennog yn cynnig gwasanaeth tryw'r Gymraeg i ddysgwyr.


Nant Gwrtheyrn http://nantgwrtheyrn.org

BBC Welsh at home www.bbc.co.uk/wales/welshathome  


Mentrau Iaith - Language Ventures movement http://www.mentrauiaith.org/cymraeg/index.php

Open University Welsh Language and Welsh History Courses


S4C Clic (watch S4C programmes on line) www.s4c.co.uk/clic/c_index.shtml 

Teithiau Cerdded trwy'r Gymraeg yng Nghaernarfon http://caernarfonwalks.com/?lang=cy  

Y Bont http://www.ybont.org

Podlediadau Cymraeg / Welsh Language Podcasts

ypod.cymru
Awen Meirion 01678 520658    
Llen Llyn 01758 612907
Siop Yr Hen Swyddfa Bost, Blaenau Ffestioniog 01766 831802 
Siop y Pethau,  Aberystwyth   01970 617120
Siop y Smotyn Du 01570 422587
Siop inc  Aberystwyth   01970 62600

Dolenni eraill / other linksSkype
Mae meddalwedd Skype yn rhad ac am ddim. Yr ydych chi'n gallu defnyddio Skype i siarad a phobl led led y byd, felly mae hi'n dda iawn i ddysgywr. Gwelir http://www.skype.com . Skype software is free and allows you to use your computer to speak to people across the world, therefore it is a useful tool for learners to speak to each other. See Skype


Zoom - mae cyfarfodydd  ar lein Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby yn digwydd gan ddefnyddio Zoom, felly mae angen lawrlwytho'r ap os dych chi eisiau cymryd rhan. Dyma'r ddolen  Zoom

Basingstoke Welsh Learners http://wwwcymraegbasingstoke.blogspot.com

Birmingham Welsh Society http://www.birminghamwelsh.org.uk

Birmingham Welsh Learners and Welsh Courses http://www.birminghamwelsh.org.uk/page12.html  

Cymdeithas Cymry Caer - Chester Welsh Society 

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg http://cymdeithas.org  

Cymdeithas Cymraeg Chelmsford -  Chelmsford Welsh

Droitwich Welsh Society 

Kingston upon Hull Welsh Society http://www.welshsocietyhull.org.ukSheffield Cymdeithas Cambrian http://www.sheffieldcambrians.org

Sheffield U3A Welsh Classes: Beginners, intermediate and conversation  
 


Plas Tan y Bwlch http://www.plastanybwlch.com

Llyfrgell Genedlaethol Cymru http://www.llgc.org.ukYr Eisteddfod Genedlaethol http://www.eisteddfod.org.uk

4 comments:

 1. I am trying to learn Welsh, do you offer help online? maybe I can join you by video? I use Drop Send https://www.dropsend.com/ maybe I could get more information from you through them?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Try wwww.saysomthinginwelsh.com or www.gwefus.com

   Delete
  2. Dave, how are you getting on with learning Welsh?

   Delete
 2. Vortals' iron nier-red poker chips with titanium alloy nier
  Vortals' iron nier-red poker chips with titanium alloy nier - Poker Chips - titanium teeth k9 The stilletto titanium hammer best titanium bar poker chips and best titanium rings for men chips. titanium earring posts

  ReplyDelete