Saturday, 9 December 2017

Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby 2020 -2021Derby Welsh Learners Circle seeks to bring together people interested in learning or speaking Welsh. We (usually) meet monthly at Derby Friends Meeting House.  -  Mae Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby yn trio dod a phobl at ei gilydd sy'n diddori mewn dysgu neu siarad Cymraeg. Fel arfer dyn ni'n cyfarfod yn Nhŷ Cwrdd y Crynwyr, Derby

However, due to the present Coronavirus emergency the DWLC Workshops will be take place online twice a month on a Saturday morning between 9.30am and midday, see dates below.  We will not be meeting at the Friends Meeting House until the crisis is over. 

Fodd bynnag, oherwydd argyfwng Cofid-19 mi fydd gweithdy'r cylch yn digwydd ar lein am y tro, felly dyn ni'n cynnal Sesiwn Panad a sgwrs dwywaith y mis ar fore  dydd Sadwrn tan dyn ni'n gallu mynd yn ol i'r Ty Cwrdd.

If you are  interested in taking part in our online meetings  contact us by email menteriaithlloegr@mail.com  or phone 07864 149078- Os oes diddordeb mewn cymryd rhan cysylltwch trwy email / ebost menteriaithlloegr@mail.com  ffon / phone 07864 149078

Rhaglen yr Hydref /Autumn Programme 2020
12-9-20    Sessiwn Panad a Sgwrs ar Zoom 
26-9-20    Sessiwn Panad a Sgwrs ar Zoom
10-10-20  Sessiwn Panad a Sgwrs ar Zoom
17-10-20  Taith Gerdded o faes parcio 'Surprize View, ger         
                 Hathersage, Swydd Derby.
24-10-20  Sessiwn Panad a Sgwrs ar Zoom
7-11-20    Sessiwn Panad a Sgwrs ar Zoom
21-11-20  Sessiwn Panad a Sgwrs ar Zoom
5-12-20    Sessiwn Panad a Sgwrs ar Zoom 
19-12-20  Sessiwn Panad a Sgwrs ar Zoom
9-1-21      Sessiwn Panad a Sgwrs ar ZoomDWLC tutor Elin Heron is continuing to hold online lessons through the autumn using her learners website and online service for Welsh language learners.  See https://tyfu-cymraeg.co.uk/ 


Copiau  digidol o Lais Y Derwent - ein 'papur bro'Llais Y Derwent Gwanwyn 2020

Llais Y Derwent Rhagfyr 2019

Llais y Derwent Mis Hydref 2019

Llais Y Derwent Mehefin 2019 (Rhif 41)

Lais Y Derwent Mawrth 2019

Llais Y Derwent Mai / Mehefin 2018

Llais y Derwent Mis Hydref 2018

Llais Y Derwent Mis Rhagfyr 2018


Awen Meirion
Mae siop Llyfrau Awen Meirion yn dechrau gwerthu llyfrau eto - Welsh Bookshop Awen Meirion is offering a new service. 01678 520658 siop@awenmeirion.cymru


Menter Iaith Lloegr 
Facebook - How about joining our Facebook group Menter Iaith Lloegr - a FB group to bring together Welsh learners and speakers across the British Isles

Grŵp Dysgwyr Cymraeg Belper -Belper Welsh Learning Group
Mae  Dysgwyr Cymraeg Belper yn cwrdd yn wythnosol / Belper Welsh Learners meet weekly, during term times   phone 07864 149078 for details.


Cymdeithas Cymry Nottingham Welsh Society
Nottingham Welsh Society website

Nottingham Bore Coffi misol Popeth yn Gymraeg
Bore Dydd Gwener Cyntaf pob mis. Yn bennaf ar gyfer Cymry Cymraeg ond mae'na groeso i ddysgwyr. Am fanylion pellach cysylltwch ar  07729 9688426

Cliciwch yma ar gyfer Safle we Llais y Derwent

Dolenni i ddysgwyr - Learner's Links

ClicClonc http://www.telesgop.co.uk/clicclonc

Dysgu Cymraeg: dod o hyd i gwrs / Learn Welsh: find a courseGydan Gilydd

gydangilydd.cymru
Awgrymiadau am sut i wella cyfleoedd i ddysgwyr i ymuno a'r byd Cymraeg. Hefyd erthyglau tafod yn y boch i ddidanu'r Cymry Newydd a'r rhai hen hefyd, siawns i ychwanegu at eich geirfa trwy ddarllen a mwynhau.

Say Something in Welsh www.saysomethingin.com/welsh  (online free Welsh Course and chat room for learners/supporters. SSIW now have numerous practise/social sessions in pubs/venues in England: Cannock, Derby, Manchester, Leeds, Norwich, Solihull, Suffolk, London, Essex, Sussex, Devon new learners welcome at all of these. See SSIW for details.)

U3A /University of the 3rd Age Welsh Language lessons groups/ conversation groups


Ware U3A  

Milton Keynes U3A Milton Keynes U3A Welsh class

Maghull and Lydiate U3A  

Newport U3A


Peterborough U3A  

Malvern U3A

Sheffield U3ATAN-YR-EGLWYS Gwyliau mewn bythynnod http://www.walescottagebreaks.co.uk  mi fydd y perchennog yn cynnig gwasanaeth tryw'r Gymraeg i ddysgwyr.


Nant Gwrtheyrn http://nantgwrtheyrn.org

BBC Welsh at home www.bbc.co.uk/wales/welshathome  


Mentrau Iaith - Language Ventures movement http://www.mentrauiaith.org/cymraeg/index.php

Open University Welsh Language and Welsh History Courses


S4C Clic (watch S4C programmes on line) www.s4c.co.uk/clic/c_index.shtml 

Teithiau Cerdded trwy'r Gymraeg yng Nghaernarfon http://caernarfonwalks.com/?lang=cy  

Y Bont http://www.ybont.org

Podlediadau Cymraeg / Welsh Language Podcasts

ypod.cymru
Awen Meirion 01678 520658    
Llen Llyn 01758 612907
Siop Yr Hen Swyddfa Bost, Blaenau Ffestioniog 01766 831802 
Siop y Pethau,  Aberystwyth   01970 617120
Siop y Smotyn Du 01570 422587
Siop inc  Aberystwyth   01970 62600

Dolenni eraill / other linksSkype
Mae meddalwedd Skype yn rhad ac am ddim. Yr ydych chi'n gallu defnyddio Skype i siarad a phobl led led y byd, felly mae hi'n dda iawn i ddysgywr. Gwelir http://www.skype.com . Skype software is free and allows you to use your computer to speak to people across the world, therefore it is a useful tool for learners to speak to each other. See Skype

Basingstoke Welsh Learners http://wwwcymraegbasingstoke.blogspot.com

Birmingham Welsh Society http://www.birminghamwelsh.org.uk

Birmingham Welsh Learners and Welsh Courses http://www.birminghamwelsh.org.uk/page12.html  

Cymdeithas Cymry Caer - Chester Welsh Society 

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg http://cymdeithas.org  

Cymdeithas Cymraeg Chelmsford -  Chelmsford Welsh

Droitwich Welsh Society 

Kingston upon Hull Welsh Society http://www.welshsocietyhull.org.ukSheffield Cymdeithas Cambrian http://www.sheffieldcambrians.org

Sheffield U3A Welsh Classes: Beginners, intermediate and conversation  
 


Plas Tan y Bwlch http://www.plastanybwlch.com

Llyfrgell Genedlaethol Cymru http://www.llgc.org.ukYr Eisteddfod Genedlaethol http://www.eisteddfod.org.uk