Saturday 9 December 2017

Menter Iaith LloegrMenter Iaith Lloegr seeks to bring together people interested in learning or speaking Welsh, and to provide information about Welsh courses and conversation groups in England and other areas outsie of Wales. .      

If you wish to share information about your group or Welsh course contact us by email menteriaithlloegr@mail.com  or phone 07864 149078  


Welsh tuition in Derbyshire  available from DWLC tutor Elin Heron  see her learners website and online service at https://tyfu-cymraeg.co.uk/ 


Copiau  digidol o Lais Y Derwent
 -  'papur bro' DWLCLlais Y Derwent Gwanwyn 2020

Llais Y Derwent Rhagfyr 2019

Llais y Derwent Mis Hydref 2019

Llais Y Derwent Mehefin 2019 (Rhif 41)

Lais Y Derwent Mawrth 2019

Llais Y Derwent Mai / Mehefin 2018

Llais y Derwent Mis Hydref 2018

Llais Y Derwent Mis Rhagfyr 2018Also see  Llais y Derwent ar safle Bro360 


Awen Meirion
Mae siop Llyfrau Awen Meirion yn  gwerthu llyfrau Cymraeg  - Welsh Bookshop Awen Meirion is offering a new service. 01678 520658 siop@awenmeirion.cymru


Menter Iaith Lloegr  on Facebook
Facebook - How about joining our Facebook group Menter Iaith Lloegr - a FB group to bring together Welsh learners and speakers across the British Isles

Gr┼Áp Dysgwyr Cymraeg Belper -Belper Welsh Learning Group
Mae  Dysgwyr Cymraeg Belper yn cwrdd yn wythnosol / Belper Welsh Learners meet weekly, during term times   phone 07864 149078 for details.


Cymdeithas Cymry Nottingham Welsh Society
Nottingham Welsh Society website

Nottingham Bore Coffi misol Popeth yn Gymraeg
Bore Dydd Gwener Cyntaf pob mis. Yn bennaf ar gyfer Cymry Cymraeg ond mae'na groeso i ddysgwyr. Am fanylion pellach cysylltwch menteriaithlloegr@mail.com 

Cliciwch yma ar gyfer Safle we Llais y Derwent

Dolenni i ddysgwyr - Learner's Links


Dysgu Cymraeg: dod o hyd i gwrs / Learn Welsh: find a course


Gydan Gilydd

gydangilydd.cymru
Awgrymiadau am sut i wella cyfleoedd i ddysgwyr i ymuno a'r byd Cymraeg. Hefyd erthyglau tafod yn y boch i ddidanu'r Cymry Newydd a'r rhai hen hefyd, siawns i ychwanegu at eich geirfa trwy ddarllen a mwynhau.

Say Something in Welsh www.saysomethingin.com/welsh  (online free Welsh Course and chat room for learners/supporters. SSIW now have numerous practise/social sessions in pubs/venues in England:  Bath, Bristol, Birmingham, Derby, Manchester, Leeds, Norwich, Oxford, Suffolk, Liverpool London, Essex, Sussex, Devon & more, new learners welcome at all of these. See SSIW for details.)

U3A /University of the 3rd Age Welsh Language lessons groups/ conversation groups

Congleton U3A  

Ware U3A  

Milton Keynes U3A  

Maghull and Lydiate U3A  

Newport U3A

Merton U3A  

Peterborough U3A  

Malvern U3A

Sheffield U3ATAN-YR-EGLWYS Gwyliau mewn bythynnod http://www.walescottagebreaks.co.uk  mi fydd y perchennog yn cynnig gwasanaeth tryw'r Gymraeg i ddysgwyr.


Nant Gwrtheyrn http://nantgwrtheyrn.org

BBC Welsh at home www.bbc.co.uk/wales/welshathome  

London Welsh Cylch Siarad  

Mentrau Iaith - Language Ventures movement  

Open University Welsh Language and Welsh History Courses


S4C Clic (watch S4C programmes on line) www.s4c.co.uk/clic/c_index.shtml 


Podlediadau Cymraeg / Welsh Language Podcasts
ypod.cymru
Awen Meirion 01678 520658    
Llen Llyn 01758 612907
Siop Yr Hen Swyddfa Bost, Blaenau Ffestioniog 01766 831802 
Siop y Pethau,  Aberystwyth   01970 617120
Siop y Smotyn Du 01570 422587
Siop inc  Aberystwyth   01970 62600

Dolenni eraill / other links


Skype
Mae meddalwedd Skype yn rhad ac am ddim. Yr ydych chi'n gallu defnyddio Skype i siarad a phobl led led y byd, felly mae hi'n dda iawn i ddysgywr. Gwelir http://www.skype.com . Skype software is free and allows you to use your computer to speak to people across the world, therefore it is a useful tool for learners to speak to each other. See Skype


Zoom -yn defnyddiol iawn i gynnal sesiwn sgwrs ar lein, dyma'r ddolen  Zoom
  

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg http://cymdeithas.org  

 


Llyfrgell Genedlaethol Cymru http://www.llgc.org.ukYr Eisteddfod Genedlaethol http://www.eisteddfod.org.uk