Saturday, 9 December 2017

Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby 2020 -2021


Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby 2020 - 2021

Mae'r Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby yn cyfarfod unwaith bob mis ar fore dydd Sadwrn, yn ystod amser tymor, rhwng 9.30 a 12.30 o'r gloch yn Nhŷ Cwrdd y Crynwyr, Stryd Sant Helen, Derby. Mae'na groeso i bawb sy'n dysgu neu sy'n siarad Cymraeg. Rhif ffôn y grŵp yw 07864 149078. Cyfeiriad e-bost yw menteriaithlloegr@mail.com
Derby Welsh Learners Circle meets once monthly, on a Saturday morning between 9.30am and 12.30 midday, during term time, in The Friend's Meeting House, St Helen's Street, Derby. All who are learning Welsh, or who speak Welsh are welcome. The group's phone number is 07864 149078.
Ebost / Email  menteriaithlloegr@mail.com 


DWLC Saturday morning monthly 
Welsh language workshops 2019-2020

Saturday 7-3-20

Menter Iaith Lloegr
Facebook - How about joining our Facebook group Menter Iaith Lloegr  

Grŵp Dysgwyr Cymraeg Belper -Belper Welsh Learning Group
Mae  Dysgwyr Cymraeg Belper yn cwrdd yn wythnosol / Belper Welsh learners  meet weekly, during term times   phone 07864 149078 for details.

Cymdeithas Cymry Nottingham Welsh Society
Nottingham Welsh Society website

Nottingham Bore Coffi misol Popeth yn Gymraeg
Bore Dydd Gwener Cyntaf pob mis. Yn bennaf ar gyfer Cymry Cymraeg ond mae'na groeso i ddysgwyr. Am fanylion pellach cysylltwch ar  07729 9688426

Cliciwch yma ar gyfer Safle we Llais y Derwent

Dolenni i ddysgwyr - Learner's Links


ClicClonc http://www.telesgop.co.uk/clicclonc

Dysgu Cymraeg: dod o hyd i gwrs / Learn Welsh: find a course

Gydan Gilydd
gydangilydd.cymru
Awgrymiadau am sut i wella cyfleoedd i ddysgwyr i ymuno a'r byd Cymraeg. Hefyd erthyglau tafod yn y boch i ddidanu'r Cymry Newydd a'r rhai hen hefyd, siawns i ychwanegu at eich geirfa trwy ddarllen a mwynhau.

Say Something in Welsh www.saysomethingin.com/welsh  (online free Welsh Course and chat room for learners/supporters. SSIW now have numerous practise/social sessions in pubs/venues in England: Cannock, Derby, Manchester, Leeds, Norwich, Solihull, Suffolk, London, Essex, Sussex, Devon new learners welcome at all of these. See SSIW for details.)

U3A /University of the 3rd Age Welsh Language lessons groups/ conversation groups


Ware U3A  

Milton Keynes U3A Milton Keynes U3A Welsh class

Maghull and Lydiate U3A  

Newport U3A


Peterborough U3A  

Malvern U3A

Sheffield U3A

Radio Cymru (Listen again webpage) www.bbc.co.uk/iplayer/cy/radio/bbc_radio_cymruTAN-YR-EGLWYS Gwyliau mewn bythynnod http://www.walescottagebreaks.co.uk  mi fydd y perchennog yn cynnig gwasanaeth tryw'r Gymraeg i ddysgwyr.


Nant Gwrtheyrn http://nantgwrtheyrn.org

BBC Welsh at home www.bbc.co.uk/wales/welshathome  


Mentrau Iaith - Language Ventures movement http://www.mentrauiaith.org/cymraeg/index.php

Open University Welsh Language and Welsh History Courses


S4C Clic (watch S4C programmes on line) www.s4c.co.uk/clic/c_index.shtml 

Teithiau Cerdded trwy'r Gymraeg yng Nghaernarfon http://caernarfonwalks.com/?lang=cy  

Y Bont http://www.ybont.org

Podlediadau Cymraeg / Welsh Language Podcasts
ypod.cymru
Awen Meirion 01678 520658    
Llen Llyn 01758 612907
Siop Yr Hen Swyddfa Bost, Blaenau Ffestioniog 01766 831802 
Siop y Pethau,  Aberystwyth   01970 617120
Siop y Smotyn Du 01570 422587
Siop inc  Aberystwyth   01970 62600

Dolenni eraill / other links

Colleges running Welsh Courses in EnglandSkype
Mae meddalwedd Skype yn rhad ac am ddim. Yr ydych chi'n gallu defnyddio Skype i siarad a phobl led led y byd, felly mae hi'n dda iawn i ddysgywr. Gwelir http://www.skype.com . Skype software is free and allows you to use your computer to speak to people across the world, therefore it is a useful tool for learners to speak to each other. See Skype

Basingstoke Welsh Learners http://wwwcymraegbasingstoke.blogspot.com

Birmingham Welsh Society http://www.birminghamwelsh.org.uk

Birmingham Welsh Learners and Welsh Courses http://www.birminghamwelsh.org.uk/page12.html  

Cymdeithas Cymry Caer - Chester Welsh Society 

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg http://cymdeithas.org  

Cymdeithas Cymraeg Chelmsford -  Chelmsford Welsh

Droitwich Welsh Society 

Kingston upon Hull Welsh Society http://www.welshsocietyhull.org.ukSheffield Cymdeithas Cambrian http://www.sheffieldcambrians.org

Sheffield U3A Welsh Classes: Beginners, intermediate and conversation  
 


Plas Tan y Bwlch http://www.plastanybwlch.com

Llyfrgell Genedlaethol Cymru http://www.llgc.org.ukYr Eisteddfod Genedlaethol http://www.eisteddfod.org.uk